Adatvédelmi Tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, a honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét a vállalkozás adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

  

Adatkezelés során alkalmazott alapelvek

 • A honlapon a vállalkozásról szóló információk és minták a tevékenység megismerhetőségét biztosítják.
 • A honlapon nem kezelünk látogatói adatokat.
 • Nem dolgozunk fel és nem gyűjtünk személyes adatokat.
 • A tartalom szabadon megismerhető, nincs szükség regisztrációra.
 • Nem történik direkt marketing.
 • Rendelési, vásárlási és fizetési lehetőség biztosítása nem célja a honlapnak.
 • A szolgáltatás megrendelése és a további kommunikáció e-mailen történik.  
 • A honlapon található tavak térképei az adott vízterület kezelőjének beleegyező nyilatkozatával kerültek fel tájékoztatás céljából.
 
 

A vállalkozás által kezelt adatok

 • A kapcsolatfelvétel céljából, az Ön által küldött e-mail üzenetekben és a megrendelőkben megadott adatokat tároljuk és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, kizárólag az együttműködés időtartama alatt.
 • A közölt adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

 

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

Honlapunk nem tartalmaz hozzájárulást igénylő sütiket – mivel semmilyen személyes adat lekérdezése és tárolása nem történik.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Lajos Tibor egyéni vállalkozó
Székhely adatai: MAGYARORSZÁG, 9726 VELEM, CÁKI UTCA 14.
Honlap: mederterkep.com
Üzemeltető e-mail címe: mederterkep@gmail.com 

Nyilvántartási száma: 22903482

Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2011.04.06

Adószám: 60796019-1-38

Nemzetközi adószám:  HU60796019

Statisztikai számjel: 60796019-7490-231-18

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a mederterkep@gmail.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 10 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

Adattárolás a honlapon

A honlapon található adatok a vállalkozás megismerhetőségét biztosítják.

A közölt információk a vállalkozás saját szellemi termékei.

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/

 

Főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 
 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

A vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a „https://www.mederterkep.com/adatvedelmi-tajekoztato/” weboldalon történik.