Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Lajos Tibor egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott szolgáltatásai és a weboldal használati szabályai, továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Az “ÁSZF” hatályos 2020. január 01-től.

 

2. A honlap üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója:

Név: Lajos Tibor egyéni vállalkozó
Székhely adatai: MAGYARORSZÁG, 9726 VELEM, CÁKI UTCA 14.
Honlap: www.mederterkep.com
Üzemeltető e-mail címe: mederterkep@gmail.com 

Nyilvántartási száma: 22903482

Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2011.04.06

Adószám: 60796019-1-38

Nemzetközi adószám:  HU60796019

Statisztikai számjel: 60796019-7490-231-18

Főtevékenység adatai: 749001 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bankszámla száma: -11773470-03203721

Devizaszámla szám: 11775472-39522885

IBAN: HU62 11775472 39522885 00000000

Swift/BIC kód: OTPVHUHB

Vállalkozói felelősségbiztosításai:

Tevékenységi felelősségbiztosítás

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Termékfelelősség-biztosítás

Ügyfélszám: 47780186

 

3. Megrendelés

Megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő a megrendeléskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

Árajánlat

A Megrendelő letölti a honlap főoldalán található kalkulátor elnevezésű Excel táblázatot.

A felmérendő vízterület méretét hektárban, a Szombathelytől való távolságát Km-ben megadva és a felmérendő tavak számát beírva megismerheti a mérési tételek költségeit. A feliratok mellett elhelyezett jelölők segítségével valamint az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a kalkulátor elkészíti az árajánlatot.

Megrendelés

A kalkulátor második oldalán lévő adatok kitöltésével és aláírásával elkészíthető a megrendelés. Szkennelve vagy lefényképezve elektronikus úton visszaküldve létrejött a megrendelés. Erre érkezik válasz e-mail-ban a felmérés várható időpontjáról. A megrendelés a felmérések besorolását szolgálja, az indulás pillanatáig minden következmény nélkül szóban vagy írásban lemondható. A felmérés megkezdésétől a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

 

4. Felmérés

Időpont kiválasztása előzetes egyeztetés alapján történik.

Helyszíni egyeztetés

A vízterület kezelőjével a felmérés megkezdése előtt egyeztetés történik a közlekedést nehezítő körülményekről, az aktuális vízszint rögzítéséhez szükséges műtárgyról.

Mederadatok gyűjtése

Az adatgyűjtést a vízfelületen, előre megtervezett útvonalon, speciálisan erre a célra készült járművel végezzük. A vízen a közlekedés kis teljesítményű, kifogástalan állapotú, négyütemű motorral történik. Amennyiben nem lehet robbanó motoros hajtást használni, abban az esetben az árajánlatkérő erre vonatkozó jelölőnégyzetét be kell pipálni. A térképezés a vízterületen, először a partvonal mentén, majd párhuzamos sávokban a teljes felületen megvalósul. Ez idő alatt a horgászat nem lehetséges!

Üledék vizsgálata szondával

Üledék összetételhez történő kalibrálás elektronikus szondával történik a szükséges mennyiségű ponton.

Halállomány adatok gyűjtése

A felmérés során a közlekedés sekély vízen elektromos motorral történik. A párhuzamos sávok távolsága az átlag vízmélységtől függ.

Adatok ellenőrzése

A térképező jármű vízről történő levétele előtt az összes adat a műszerekből kimentésre kerül. Tesztelése, ellenőrzése számítógépen történik.

 

5. Adatok feldolgozása, megjelenítése

Komplex mérési rendszer

Segítségével tökéletes képet kaphat taváról. A műszaki és informatikai eszközök fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtizedben sikerült erre a feladatra kifejlesztenem egy mérési folyamatot. Létrehozásánál külön hangsúlyt kapott a feldolgozott adatok szemléletes, könnyen értelmezhető megjelenítése. Tevékenységem vízügyi szakembereknek, katasztrófavédelmi szervezeteknek és horgászoknak nyújt technikai segítséget.

Medertérkép

A különböző fizikai paraméterek megjelenítése koordinátaráccsal ellátott szintvonalas térképeken valósul meg. A mérés többcsatornás szonárral történik, minden esetben az adott viszonyokhoz beállítva. A feldolgozott adatokból készített térképen a mélységet számokkal ellátott szintvonalak jelzik. A mélységtől függő színezet segít az értelmezésben. Minél mélyebb egy terület, annál hidegebb színnel van jelölve. A térképen látható mélység az üledék tetejét jelenti! Az ultrahanggal történő 3D térképezésnél a partszakaszok sekély területein (0,8 méternél sekélyebb) a mérés hibahatára meghaladhatja a 0,1 métert. A vízterületről készül KMZ térképfájl. A “Google Earth” alkalmazásban megnyitva a térképen jelenik meg a medertérkép. Lekérdezhető a tartózkodási helyünk, távolságot tudunk mérni.

A meder felületének keménysége

Ennek a térképnek a horgászat szempontjából van jelentősége.

A mederfelszín keménységének szemléltetése a szürke szín árnyalatával történik. A legkeményebb felületet a fehér, a legpuhább felületet a fekete szín jelenti. A medertérképezés során használt, különböző frekvenciájú ultrahangok visszaverődésének mértékéből készül el a térkép. Vízügyi beavatkozásokhoz feltétlen szükséges az üledéktérkép elkészítése is!

Üledék vastagsága

Az eltérő frekvenciájú ultrahangok, különböző mértékben hatolnak be az üledékbe és másként verődnek vissza. Adott vízhőfokhoz és üledékhez történő beállításokat elektronikus szondával végzem a szükséges mennyiségű ponton. Mivel az üledék meghatározása minden szakterületen különböző, ezért az általam mért üledék teteje, ahol megszűnik a fényáteresztő képesség, az alja pedig a stabil talajszerkezet határa. Kedvező mederviszonyok és megfelelő időjárási feltételek mellett külön meghatározható a kötött és mobil üledék mennyisége. A térképen az üledék vastagságának szemléltetése a szürke szín árnyalatával történik. Az üledékmentes felületet fehér, a legvastagabb réteget a fekete szín jelzi. A térképen két árnyalat közti különbség van feltüntetve.

Vízterület paramétereinek meghatározása

A mért adatokból történik a vízterület alább felsorolt paramétereinek meghatározása

  • Teljes vízfelület
  • Meder térfogata
  • Partvonal hossza
  • Átlag vízmélység
  • Legmélyebb pont
  • Üledék átlagvastagsága
  • Üledék mennyisége

Paraméterek rétegekben

A tó paramétereinek ismerete nem elégséges biológiai jellegű vizsgálatokhoz. Szükséges tudni a vízrétegek felszínét, a rétegekben lévő víz térfogatát. Az adatok birtokában megállapítható a pillanatnyi algatömeg, a tó vízének mekkora százaléka vesz részt az oxigéntermelésben. Ugyanilyen jelentőséggel bír az üledék mennyiségének és kiterjedésének részletezése. Nem mindegy mekkora felületen jut el az üledék határáig a fény, mekkora mennyiségű üledékben tud végbemenni egészséges bomlási folyamat és hol alakul ki veszélyes gázképződés.

Halállomány becslés

A felmérésnél alkalmazott hidroakusztikus módszer előnye, hogy a tó minden pontján megvalósul a vizsgálat a halállomány zavarása nélkül. A mérés során egy program három kategóriába sorolja a halakat méretük szerint. A mért darabszám felhasználásával számolható ki a becsült haltömeg, amelyhez a tógazda szolgáltat az adott kategóriákban átlagsúlyt. Minden visszaérkező jelhez rögzítésre kerül a szonártól mért távolság. Ezekből az adatokból határozható meg a halak súlya. Az algoritmus termelőtavakon lett kifejlesztve, amikben csak azonos méretű halak voltak. A Maximális méréshatár 2 x 70 méter, de a tesztek a 20-25 méteres értéknél hozzák a legkisebb, 10% körüli eltérést. A tavon először a térképezéssel kapcsolatos felmérések valósulnak meg.  Ezáltal a halak a mélyebb vízrétegekbe húzódnak, jobban érzékelhetőek lesznek. Az állomány megítélésére a haltömeg/hektár mérőszám szolgál. A méréshez szükséges, hogy az átlagmélység 2,5 métert meghaladja! Alacsonyabb vízmélységnél a halak (a jármű keltette zaj miatt) jelentős oldalmozgást végeznek. Sekély vízben a felszín alatti pár fokos kitakart sáv is jelentős adatvesztést okoz.

Szelvényképek

A halmennyiséget kifejező számok és grafikonok önmagukban nehezen megfogható információk. A vízügyi szakemberek, horgászok könnyebben értelmezik a halradarok által mutatott 74°-os szelvényképeket. Láthatóvá válik a különböző méretű halak aránya, sűrűsége.

Haltérkép

Az érzékelt halak automatikus számlálása és kategóriába sorolása mellett a pozíciójuk rögzítésére is sor kerül. Az adatok segítségével térképen megjeleníthető a halak elhelyezkedése a felmérés időpontjában. A mélyen lévő, vastagabb üledékrétegeket kerülik a halak, főleg süllyedő légnyomás esetén a vízbe beoldódó gázok miatt. Sok esetben ez a vízterület néhány százaléka, amin az üledéket akár kézi erővel is lehet gázmentesíteni.

Fotografikus kép

A meder felületéről visszaverődő jelekből készít a program élethű, fotografikus képet. Nagyobb tárgyak, nagytestű halak a képen felismerhetőek. Halaknál a jellegzetes alak határozott kontraszttal elválik az aljzattól és megjelenik az ultrahang árnyék. Meg lehet határozni a tárgyak méreteit, pontos koordinátáit.

Kompozit kép

A fotografikus kép és a medertérkép információit egy felületen jeleníti meg. A szintvonalak és színek segítenek 3D-ben látni a medret.

Animáció

Látványos, 3D domborzatmodell készül a térképekből a környezetbe illesztve, be lehet azonosítani a meder minden pontját. Megjeleníthető bármilyen információ, tervezett objektum, a jövőben elérni kívánt állapot.   A videó Full HD (1920x1080) felbontásban készül.

Bemutatófilm légi felvétellel

A térképek a légi felvételekbe kerülnek beillesztésre. Igény szerint a felvételek alatt narrátor szolgáltat információt a vízterületről.

 

6. Teljesítés

Teljes dokumentáció 1-3 hét alatt készül el a vízfelület méretétől függően. Elküldése elektronikus formában történik. Ezt követően a felmerülő kérdések megválaszolásra és a szükséges változtatások egyeztetésére kerül sor.

 

7. Számla kiegyenlítése

A megbízás akkor minősül teljesítettnek, amikor a megbízó a teljes dokumentációt átvette, megismerte, megértette és amennyiben szükségesnek ítéli meg, leellenőrizte. A kifizetés a Megrendelő által jóváhagyott teljesítés után egy összegben, utalással történik a fent említett bankszámlaszámra.

 

8.Felelősség, Szavatosság, Jótállás, Kizárólagosság

A megrendelő és felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tófelmérés dokumentációjának minden eleme a vízterület aktuális állapotát rögzíti a felmérés időpontjában, későbbi időpontban nem kérhető számon hitelessége. A térképek és az adatok sem navigációs, sem geodéziai célra nem használhatók fel! A mért adatok idővel változhatnak, ezért nem lehet a felmérés eredményeit statikusan kezelni! Változások lehetséges okai: vízállás változás, biológiai üledékkezelés, a mederben végzett munkálatok, a természetes vagy mesterségesen létrehozott áramlatok mederalakító hatása és további számos esemény módosítja az üledék helyét, mennyiségét és a mélységtérképet. A Szolgáltató garantálja, hogy a Google Earth tartalmak felhasználása esetében gondoskodik a megfelelő forrásmegjelölésekről, rendelkezik a felhasználáshoz szükséges engedéllyel. A Megrendelő garantálja, hogy az együttműködésből létrejött dokumentumok elválaszthatatlan részét képezik azok a Szolgáltató által feltüntetett figyelmeztetések és jelzések, amelyek mindkét fél, harmadik személlyel szemben keletkező felelősségét kizárják. Ennek elmulasztása miatt bekövetkező hibák vagy balesetek esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Szellemi tulajdon védelme

1999. évi LXXVI. törvény, a szerzői jogról szóló I.fejezet, bevezető rendelkezései alapján  Szerzői jogi védelem alá tartozik a honlapon a komplex mérési rendszerről található minden információ, térkép, adat. Ennek értelmében az oldal tartalmának másolása, terjesztése, kereskedelmi célra történő felhasználása tilos! A térképek kizárólag saját felelősségre használhatók. A Szolgáltató a létrehozás időpontját követően (a fent említett befolyásoló tényezők miatt) semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználásból eredő károkért, balesetekért.

 

10. Domain név védelme

A vállalkozás a „mederterkep.com” domain tulajdonosa 2012 óta. A névoltalom kérdéseit a magyar domain-regisztráció gyakorlatában a  Ptk. szabályozza.

 

11. Változtatás joga

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon és a Szellemi termékekben található információkat előzetes bejelentés nélküli megváltoztassa. Ennek értelmében nem garantált a Honlapon található adatok és információk naprakészsége, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

A Vállalkozó fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

 

12. Panaszkezelés

A szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató elektronikus levelezési címére küldheti: mederterkep@gmail.com

A panaszokat 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk. Amennyiben nem elégedett a problémamegoldás eredményével, a panaszával a következő szervekhez fordulhat:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete

9700 Szombathely, Honvéd tér 2

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya

9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.


 

13. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Webnode.

Ügyfélszolgálat: support@webnode.hu

Cím: Webnode AG

Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Switzerland

Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0

Kereskedelmi nyilvántartás

Kanton Zug

Handelsregister- und Konkursamt

Aabachstrasse 5

Postfach

6301 Zug

 

 

14. Záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az ÁSZF elfogadásának bejelölésével az űrlapon, és egyidejűleg a “Megrendelés” gombra való kattintással elfogadja.